Nazismen idag

NSDAP/AO (den nazistiska utlandsorganisationen) grundades år 1931 av rikspartiledaren Gregor Strasser. Denna organisation rekryterade nazister i andra länder än Tyskland, och som följd av detta finns det idag nynazistiska rörelser i praktiskt taget hela världen. Som exempel kan nämnas att en liknande organisation bildades i USA år 1972 av Gary Lauck.

Nazismen är i allmänhet inte alltför uppskattat, men en del organisationer tar detta ett steg längre. Precis som nazistiska grupperingar finns överallt, finns det även extrema antinazistgrupper runtom i världen. Dessa organisationer säger sig bedriva ett krig mot nynazisterna. En av de mest kända nordiska antinazistgrupperna är den revolutionära fronten (RF) från Sverige.


Författare: Tani Oasis

Källor: Wikipedia - NynazismRevolutionära Frontens officiella hemsidaBernd R. -Axishistory.com -NSDAP