Historia

Vid Versaillesfreden år 1919 fastslogs att Tyskland bar den största skulden för krigsutbrottet. Landet fick ett enormt krigsskadestånd. Denna skuld orsakade i sin tur en ekonomisk inflation av sällan skådade proportioner. Tyskland var en nation i kris och ilskan hos folket var stor. Små och stora nationalistiska partier grundades i hela landet. I en ölkällare i München grundades det idag det mest kända av dessa, det tyska arbetarpartiet (DAP).

Från början hade det tyska arbetarpartiet färre än sextio medlemmar. Men med dess tredje och sista ledare, Adolf Hitler, samlade partiet snabbt fler anhängare. År 1923 försökte sig partiet, med Hitler i spetsen, i vad som kom att kallas för ölhallskuppen, på en statskupp. Denna kupp misslyckades emellertid, och Hitler sattes i fängelse. Där skrev han boken ”Mein Kampf”. Väl ute ur fängelset fortsatte Hitler och hans parti sitt arbete. Under tiden som gått från bildandet av partiet år 1919 till år 1929 hade antalet medlemmar stigit till 900 000. Denna tidsperiod kallades av partiet för ”kampfasen”. Härifrån gick allting snabbt framåt och år 1933 tillsattes Hitler som rikskansler.


 

Text: Emil Byskata, Markus Eriksson

Källor: Karl Christian Lammers - ne.se - nazism

 
Bildkälla: NBC News