Ideologi

 

Den nazistiska ideologin eftersträvar en värld där samhället väger tyngre än individen. Den värnar starkt om den lokala kulturen och är starkt nationalistisk. Den betonar starkt och uttryckligen den ariska rasens överlägsenhet.

 

Text: Niki Norrman

Källor: Documenting a Democracy Wikipedia - Nazism (eng)