Historia

 

Allmänt

Judendomens historia är väldigt lång. Den sträcker sig mera än 4 000 år tillbaka i tiden. Judendomen är idag mest centrerad kring Israel. Judendomens historia börjar med patriarkerna Abraham, sonen Isak och barnbarnet Jakob. Dock är Mose den som har betytt mest för judendomen, i hans böcker finns berättelser om hur Mose räddade judarna ur slaveriet. Man brukar även säga att det judiska folket föddes i landet Israel.


Israel är alltså judendomens kulturella, nationella och religiösa identitet. Det judiska folket har därför ett mycket starkt band till just detta land. Man förknippar judendomen med mellanöstern och nordafrika. Det judiska folket blev utvisade ur Israel för ca 2 000 år sedan. Dock var det judiska folket fortfarande största folkgruppen i landet fram till 400-talet. Judendomen har även spridits till andra länder i t.ex. Europa. Det judiska folket har dock fått stå ut med hård diskriminering, de har även blivit utvisade ur flera länder. Man har också försökt återvända till landet Israel, ibland har det gått bra och ibland inte.


Judendomen är en religion där man har förföljts otaliga gånger under flera århundraden. I en av dessa förföljelser, som ägde rum under förintelsen dog 6 miljoner judar. Dessa förföljelser har lagt sina spår i religionen och de har varit en betydande faktor i deras sociala utveckling. Judarna hamnade också ofta i krig med sina grannländer.

Källa: embassies.gov.il so-rummet.se

 


Israeliterna

Man brukar alltså säga att judendomens historia har berättelsen om Abraham som utgångspunkt. Det sägs att Gud skall ha befallit Abraham att flytta till Kanaan och man ville då bevisa detta förbund på något vis. Då uppstod den manliga omskärelsen som innebär att man skär bort mannenns förhud vid födseln. Detta görs ännu idag av de judar som är väldigt troende. Israeliterna befann sig i krig mot folk som levde omkring dem, t.ex. filistéerna, moabiterna och midjaniterna. De krigade också mot varandra eftersom Israeliterna var indelade i tolv olika stammar och de slogs ofta inbördes. Dock kunde det ibland vara så att olika stammar kunde samarbeta om det var ett akut tillfälle.


Källa: Wikipedia - Judendomens historia


Judiskt samhälle

För att kunna räknas som jude bör man antingen vara född av en judisk kvinna eller så bör man ha konverterat till judendomen. Alla judar är olika mycket religiösa och det varierar ofta väldigt mycket. Dock brukar man dela in dem i olika grupper som är religiösa judar, aktivt troende och kulturella judar. Man delar in själva religionen i tre olika inriktningar som är de ortodoxa, de konservativa och de liberala. Skillnderna på dessa är att de ortodoxa lever ett mycket strikt liv och de har 613 regler som de måste följa. De liberala lever så att de anpassar sig efter hur den moderna världen ser ut just nu, de konservativa däremot står mittemellan de två andra inriktningarna.

 

Källa: religionsfroknarna.se


Judisk trosuppfattning

I judendomen är monoteismen mycket viktig, alltså att Gud är en. Enligt det judiska folket är Guden mycket nära människorna och Gud är även människornas medarbetare på jorden. Ett namn som används för den judiska Guden är Jahve, dock vill man inte uttala det utan istället använder man namnet Adonaj, herren. Det som är gemensamt med judendomen och kristendomen är att de delar skapelseberättelsen, alltså att Gud har skapat världen och människan.

 

Källa: wikimedia


Judendomen på 1900-talet

1900-talet var väldigt händelserikt för judendomen. Den mest igenkända händelsen är förintelsen.

Under nittonhundratalet utvandrade också många judar till USA. Någonting annat som hände under 1900-talet är att det uppkom flera judiska inriktningar. Ett exmpel på en inriktning är rekonstruktionistisk judendom.

 

Källa: wikimedia


Judendomen idag

Ca 70 e.Kr förstördes Jerusalems tempel och det judiska folket hade då inte längre något eget land och därför bildades den judiska staten Israel av FN år 1948. Före detta har judarna levt väldigt utspridda i världen. Den starka anti-semitismen som alltid funnits så lever kvar i världen ännu idag, ibland kan det hända att judar kan utsättas för t.ex. hatbrott och att synagogor attackeras.

 

Källa: religionsfroknarna.setext: Ida Sydholm