Koncentrationsläger

En del av nazisternas ideologi var att hålla den tyska rasen ren. För att uppnå detta upprättades koncentrationsläger i landet. Koncentrationsläger var läger där människor var fängslade för obestämd tid. Personerna sattes också hit för att de ansågs vara ett hot mot rikets säkerhet. Dessa hade egentligen inte begått något brott.

Lägren var organiserade. Den politiska polisen arresterade de framtida fångarna, medan SS skötte lägren. Dessa lydde under Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Sträng disciplin och hårda regler gällde i lägren.  

Det fanns olika sorts lägertyper. Förintelseläger hade som huvuduppgift att döda fångarna. Tvångsarbetsläger var läger där fångarna arbetade med byggen av broar och dylikt. De judiska gettona var en kombination av koncentrationsläger, arbetsläger, uppsamlings- och genomgångsläger för judar. ”Zigenarläger” var läger för romer och sinti. Ungdomsläger upprättades för att uppfostra ungdomar och barn, men egentligen utnyttjades de som arbetskraft. Det fanns också läger för utländska arbetare.

Text: Simone Ström

Källa: Wikipedia - Förintelseläger
          Wikipedia - Koncentrationsläger i  Nazityskland

Auschwitz

Auschwitz var det största koncentrations- och förintelselägret i Nazityskland. Detta läger var verksamt från 1940-1945. Det är beläget i Polen i staden Oświęcim. Auschwitz var uppdelat i tre läger. Auschwitz I - Stammlager, som var ett koncentrationsläger och centrum för lägren; Auschwitz II-Birkenau, som var ett koncentrations- och förintelseläger; Auschwitz III-Monowitz, som var ett arbetsläger. Cirka 1,3 miljoner fångar fanns i Auschwitz, varav cirka 1,1 miljoner dog.

Auschwitz upprättades 1940 i polska arméns tegelbyggnader av tyska polisen när fängelserna blev överfulla. I mars 1941 besökte Heinrich Himmler Auschwitz. Han beordrade att Auschwitz skulle byggas ut. 1945 sträckte sig lägren över 40 kvadratkilometer.

Tiden som Auschwitz användes kan delas upp i två perioder. Den första perioden är från 1940 till sommaren 1942. Lägret var framför allt ett koncentrations- och arbetsläger under denna period. Mördande skedde inte i någon stor skala. Fångarna dog av svält, sjukdomar, hårt arbete och dödsskjutningar. Fångarna användes som arbetskraft. Den andra perioden var från sommaren 1942 till 1944. Lägret blir nu ett förintelseläger för att utrota Europas judar. Dessa mördades främst genom gaskamrar.

Fångar anlände till lägren med tåg. Vissa fördes direkt till gaskamrarna, däribland de icke-arbetsdugliga och judar. Till de icke-arbetsdugliga räknas sjuka och svaga, gamla och barn. Andra arbetsdugliga fördes in i lägret.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Eingangstor_des_KZ_Auschwitz,_Arbeit_macht_frei_(2007).jpg

Källa: Wikimedia commons  

File:Auschwitz Liberated January 1945.jpg

Källa: Wikimedia commons


Text: Simone Ström

Källa: Wikipedia - Auschwitz
Majdanek

Majdanek var ett koncentrationsläger i sydöstra Polen, beläget fyra kilometer från staden Lublin. Lägret började byggas i oktober 1941 av bland annat ryska krigsfångar. Lägret var aktivt från april 1942 till juli 1944. Det var ett kombinerat arbets-, koncentrations-, krigsfånge- och förintelseläger.

Totalt var det ca.150 000 fångar i lägret, men under samma tidpunkt var de som mest 50 000. Cirka 78 000 fångar dog i lägret. Dessa dog av svält och tyfus, eller dödades. Gaskamrarna i Majdanek var små i förhållande till antalet fångar, och därför arkebuserades många också.

Lägret befriades av den sovjetiska armen 24 juli 1944. Då fanns bara några hundra fångar kvar i lägret, resten hade förflyttats till andra läger.

 

File:Fotothek df pk 0000125 003.jpg

Källa: Wikimedia commons

Text: Simone Ström

Källa: Levande historia - Majdanek

          Wikipedia - Majdanek


 

Dachau

Dachau var det första tyska koncentrationslägret som nazisterna startade den 22 mars 1933, samma år som nazisterna tog över makten i Tyskland. Lägret låg utanför staden Dachau som ligger ca 20 km nordväst om München.

Lägret var avsett för 5000 fångar, mellan 1933 och 1945 var 200 000 människor instängda i lägret, av dessa dog 31 591 av undernäring, i sjukdomar och av misshandel och så sköts ytterligare ett par tusen ihjäl.

Koncentrationslägret var för politiskt oppositionella, kriminella, ”arbetsskygga” och romer. På dem skulle man utföra medicinska experiment på begäran av armén och flygvapnet. Romerna användes till att utforska om man kunde återuppliva nedfrusna personer och för att se om man kunde överleva på saltvatten.  Det fanns dock en läkare, Dr Grawitz, som funderade om ”rasskillnaderna” gjorde experimentens resultat oanvändbara för tyska män.

Dachau hade gaskamrar men man tror att de endast användes för att desinficera kläder och madrasser i lägren. Man tror att en var avsedd för att döda människor, men det är inte säkert om den hann tas i bruk.

Dachau befriades den 29 april 1945 av styrkor ur amerikanska armén, och kom sedan att fungera som flyktingläger.

 

Källa: Wikimedia commons

Text: Emmy Sténs

Källa: Levande historia - Dachau - nazisternas första koncentrationsläger  

Wikipedia - Dachau (koncentrationsläger)

Tyskatredjeriket - Förintelse- och koncentrationslägerFörintelseläger

Förintelseläger var läger där nazisterna tog livet av främst judar men också handikappade, homosexuella och sovjetiska krigsfångar under andra världskriget. Vissa förintelseläger var belägna i Polen, som under den tiden var under Tysklands ledning. Lägren var i allmänhet i användning från 1941-1945. Sobibór, Treblinka, Bełżec och Chelmno var alla olika förintelseläger. Man använde gaskamrar för att få död på så många som möjligt så snabbt som möjligt. Många dog också av svällt och sjukdomar.

Sobibór och Bełżec finns i Lublins vojvodskap i östra Polen medan Treblinka finns i Masoviens vojvodskap i östra Polen. Dessa tre förintelseläger ingick i Operation Reinhard, som var en aktion för förintandet av alla judar i Generalguvernementet.

Sobibór var aktivt från april 1942 fram till den 14 oktober 1943. Det var en revolt i lägret som gjorde att det dödades omkring 250 000 människor. Efter att lägret stängdes förstörde tyskarna lägret för att hindra att verksamheten skulle bli känt.

I Bełżec dog omkring 600 000 judar och ca 15 000 zigenare och lägret var aktivt från mars 1942 till december 1942. Under de första månaderna 1943 försökte man förgöra spåren efter lägret, man grävde till och med upp liken efter de mördade och brände dem på stora bålar.

Lägret i Treblinka var aktivt från 23 juli 1942 till den 19 oktober 1943. Man beräknar att mellan 870 000 och 925 000 judar dog i Treblinka.

Chelmno finns cirka 70 km nordväst om Łódź i Reichsgau Wartheland. Man anser att åtminstone 152 000 människor har dött här. Chelmno var aktivt från december 1941 till mars 1943 och återupptogs igen från juni 1944 till januari 1945.

 

Källa: Wikimedia CommonsFile:Umschlagplatz loading.jpg

Text: Freja Söderblom

Källa: Wikipedia - Förintelseläger

Wikipedia - Sobibór

Wikipedia - Treblinka

Wikipedia - Bełżec

Wikipedia - Förintelselägret Chelmno