Historia

Oswiecim har en mycket rik historia, bland annat attackerade och förstörde mongolerna staden år 1241. År 1327 gick greven John den förste av Oswiecim ihop med greven av Zator, och snart efter det blev Oswiecim med kringliggande landskap, underordnet Bohemia (numera ett Tjeckiskt område) och fick ett nytt namn i ca 100 år. Grevedömet var indelat i tre delar, Oswiecim, Zator och Toszek.


År 1457 köpte Kasmir den fjärde Jageilon Oswiecim och Zator till det polska styret. Det var då en del av Krakow-distriktet. Oswiecim var centrum för den medeltida polska kulturen, och liksom resten av regionen deltog Oswiecim i de polska lantdagarna. Den gyllene eran tog slut 1655, när Sverige intog Polen. Oswiecim brändes och ekonomin gick nedåt. År 1772 tog Hasburgerna över staden, och hade staden i besittning ända till slutet av första världskriget, år 1918.


Efter Wienkongressen år 1815 var staden nära gränsen till tyska Preussen. I kriget 1860, mellan den nordgermanska federationen och Österrike skedde ett mindre kavallerislag. Österrike lyckades försvara Oswiecim från de nordgermanska styrkorna. År 1918, vid första världskrigets slut föll staden i polsk ägo, och hör fortsättningsvis till Polen. Under andra världskriget intogs Polen av de tyska styrkorna. Eftersom det runtom Oswiecim fanns ett rikt järnvägsnätverk, beslutades det att ett koncentrationsläger skulle upprättas i Oswiecim. Detta läger fick namn efter stadens tyska namn: Auschwitz. Detta blev det troligen mest kända av alla koncentrationsläger, man räknar med att ca 1,1 miljoner människor dog i detta läger.

 

Författare: Niki Norrman

Källor:

Auschwitz - Birkenaus officiella hemsida

Wikipedia - Oswiecim (eng)