Vita rosen

Vita rosen var en tysk motståndargrupp som var verksam under andra världskriget, från juni 1942 till februari 1943. Gruppen propagerade för icke-våldsmotstånd mot den nazistiska regimen. Gruppens viktigaste betydelse var att visa att det fanns tyskar som var emot nazismen. Vita rosen var starkt präglat av gruppmedlemmarnas kristna tro. Vita rosens ledare var studenter från universitetet i München. Några av ledarna var syskonen Hans och Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf och Christoph Probst. Vita rosen tryckte upp flygblad där man uppmuntrade folket att göra motstånd mot nazisterna. Detta var förbjudet och gruppen greps den 18 februari 1943 av Gestapo i München. Alla gruppmedlemmar blev dömda till döden vid Folkdomstolen. Syskonen Scholl och Probst blev avrättade med giljotin samma dag som domen avkunnades. De övriga gruppmedlemmarna blev halshuggna senare samma år.

File:Scholl-Denkmal, München.jpg

Ett monument upprättat åt vita rosen. 

 

Källa: Wikimedia commons

Text: Freja Söderblom

Källa: Wikipedia - Vita rosen