Swing kids

De var ett gäng rika ungdomar som motstod Nazisterna ideologi. De tog efter Amerikas och Storbritanniens liberala ideologier. Genom denna handling propagerade de för den frihet som nazisterna avskydde. Swing kids var inte politiska aktiva eller våldsamma mot nazisterna, men deras kulturella uppror var ändå en direkt handling emot nazisterna.

Swing kids fattade sådan kultur som nazisterna avskydde. Deras musik-, dans- och klädsmak var direkt emot Nazisternas agenda. Nazisterna såg dem som en fientlig grupp som inte var värd respekt. Nazisternas ideologi innebar ett klasslöst samhälle, medan Swing kids som var överklassare var emot detta. Många dödades i koncentrationsläger. Ändå var Swing kids en effektiv grupp som många ungdomar i Nazityskland gick med i. De lyckades i och med att Hitlers planer tillintetgjordes.

Text: Simone Ström

Källa: The Swing Youth and the Effectiveness of their Resistance