Oskar Schindler

Oskar Schindler var en sudettysk industriman som föddes 28 april 1908 och dog 9 oktober 1974.  Han var gift med Emilie Schindler. Schindler är berömd för att ha räddat ungefär 1 200 judar från förintelsen.

Oskar Schindler byggde upp ett framgångsrikt företag och blev med tiden mycket rik. När Schindler såg hur judarna behandlades i koncentrationslägret Plaszów och när han fick veta att de skulle skickas till Auschwitz, köpte Schindler tillbaka judarna med sina egna pengar. Schindler tog judarna till en fabrik i Brinnlitz, där var de bättre skyddade mot SS-männens övergrepp.

Efter att andra världskriget var slut emigrerade Schindler till Argentina där han förblev ekonomisk utblottad. Han skiljde sig från sin fru Emilie och de såg aldrig varan efter det.

Schindler är rättfärdighetsförklarad av Rättfärdighetsrådet i Israel och han fick plantera ett träd i De rättfärdigas trädgård. Trädet växer fortfarande där idag. Schindler är den ende medlemmen av nazistpartiet som blev begravd i Jerusalem på Katolska Kyrkogården.

File:Schindlergrave 20070324.jpg

Källa: Wikimedia commons

Text: Freja Söderblom

Källa: Wikipedia - Oskar Schindler